Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden workshops, Opleiding Trainingsacteur & Opleiding Trainersvaardigheden voor trainingsacteurs

 • Inschrijving geschiedt met een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Na inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen waarin de inschrijving nog ingetrokken kan worden zonder dat daar kosten aan zijn verbonden

 • Inschrijvingen zijn mogelijk tot een maand voor aanvang van de opleiding/workshop

 • Plaatsing geschiedt in de volgorde van binnenkomst

 • Edu-Act houdt zich het recht voor:

  o Bij overschrijving aanmelders niet te plaatsen.
  o Bij onvoldoende inschrijvingen een opleiding te annuleren. Indien er op dat moment al een bedrag is overgemaakt aan Edu-Act wordt dit binnen 14 dagen terug gestort op de rekening van herkomst.
  o Bij annulering van de opleiding wordt de deelnemer, indien gewenst, eenmaal kosteloos door geboekt naar een andere uitvoering van de opleiding binnen 1 jaar
  o Aanmeldingen niet te accepteren wanneer de betreffende deelnemer als ‘niet geschikt’ wordt verondersteld
  o Annulering is mogelijk met inachtneming van een annuleringstermijn van een maand voor de startdatum van de opleiding. In dat geval zijn wij genoodzaakt € 25,- administratiekosten te berekenen
  o Na het verstrijken van de annuleringstermijn is het volledige bedrag verschuldigd. Ook bij annulering tijdens de opleiding/workshop.
  o Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer worden verkregen worden door Edu-Act strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld
  o Alle informatie die tijdens de opleiding wordt verstrekt is en blijft het eigendom van Edu-Act. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van Edu-Act.
  o Het auteursrecht op de uitgegeven brochures en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Edu-Act, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
  o Alle informatie die door stageplaatsen/opdrachtgevers van Edu-Act en verstrekt wordt tijdens de opleiding is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers, docenten en cursisten.