Lastige gesprekken met geëmotioneerde mensen/cliënten/collegae verhelderd en geoefend

Het komt vaak voor: het communiceren met geëmotioneerde mensen. Dit is soms al moeilijk genoeg, maar het wordt nog lastiger als je hierbij een bericht moet geven, wat mogelijk de harmonie in de relatie verstoren kan.

Het effectief  leren omgaan met dit soort herkenbare situaties bieden wij aan in een 4 uur durende workshop.

Deze workshop belicht zowel een heldere, doeltreffende theorie maar vooral ook  praktijkoefening in het aangaan van deze gesprekken opdat de regie in het gesprek bij de beroepskracht blijft, de emotie niet escaleert en de relatie zo min mogelijk verstoord wordt.

Uitgangspunt is helderheid en praktische handvatten bieden waarop dynamiek binnen de communicatie herkend en beïnvloed kan worden. Voor de praktijkoefening, geldt: Wat er vandaag wordt geleerd is morgen te gebruiken! Ook zal het persoonlijk  non-verbaal gedrag van de cursisten aandacht krijgen aangezien dit cruciaal is  voor de mate waarin een gesprek effectief zal verlopen.

 

Deze workshop is geschikt voor

 • het direct effectiever leren voeren van lastige gesprekken via doeltreffende, heldere inzichten over dynamiek gecombineerd met praktijkoefening

 • alle beroepskrachten die regelmatig puzzelen in de balans tussen het willen bewaren van de harmonie in de relatie naast het ook moeten brengen van lastig en emotionerend nieuws e/o het leren grenzen stellen aan geëmotioneerd gedrag.

 

Deze workshop wordt gegeven door een TrainerActeur. Dit is een professioneel communicatietrainer en professioneel trainingsacteur- in- 1.

 • Tijdsduur: 1 dagdeel (4 uur)

 • Aantal groepsleden: minimaal 2 - maximaal 8. ( Deze workshop wordt ook gegeven als individuele coaching, neem hiervoor contact met ons op)

 • Vertaling op maat naar- en oriëntatie op uw werkpraktijk is vanzelfsprekend.

Kosten workshop 1 dagdeel ( 4 uur)

€ 595,-  per groep tot maximaal 8 personen

de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917
Sollicitatiegesprekken: De eerste indruk... en dan krachtig verder

Vaak voelen we ons overgeleverd aan het oordeel van de sollicitatiecommissie tijdens een sollicitatiegesprek. Toch ben je veel machtiger dan je denkt om jezelf gelijkwaardiger en krachtiger op de kaart te zetten.  Deze workshop geeft inzicht in de dynamiek tijdens het sollicitatiegesprek, leert hoe je EN jezelf kunt blijven en toch deze dynamiek beïnvloeden kunt. Onlosmakelijk krijg je ook zicht over de rol van je eigen non-verbale communicatie.

! Deze workshop behandelt geen inhoudelijke-, juridische of formeel protocollaire aspecten van solliciteren.

Doelstelling:

Na afloop van de training:

 • Heeft de cursist zijn inzicht vergroot en geoefend in effectieve en niet effectieve communicatievaardigheden om de dynamiek van het gesprekken te beïnvloeden.

 • Heeft de cursist het bewustzijn vergroot van de eigen non-verbale krachten en valkuilen binnen deze communicatie.

 • Weet de cursist zoveel mogelijk zichzelf te blijven binnen een professionele context en weet hoe meer gelijkwaardig en krachtiger zichzelf op de kaart te zetten.

 

Deze workshop wordt gegeven door een TrainerActeur. Dit is een professioneel communicatietrainer en professioneel trainingsacteur- in- 1.

 • Tijdsduur: 1 dagdeel (4 uur)

 • Aantal groepsleden: maximaal 8. ( Deze workshop wordt ook gegeven als individuele coaching, neem hiervoor contact met ons op)

 

Kosten workshop 1 dagdeel ( 4 uur)

€ 595,- per groep van maximaal 8 personen

de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917
Slechtnieuwsgesprekken

Leren brengen van onomwonden Slecht Nieuws met oog voor ontvanger, organisatie en functioneren in de toekomst.

Binnen iedere organisatie kun je te maken krijgen met het moeten brengen van  slecht nieuws. Het aankondigen van ontslag, opheffen van een  afdeling, het vertellen dat iemand ernstig ziek is, het overbrengen dat een kind naar een andere school moet…. De voorbeelden zijn er in overvloed.

Het geven van Slecht nieuws doet er toe en verloopt het meest optimaal, zowel voor jou als de organisatie waarvoor je werkt, wanneer je bekend bent met hoe deze gesprekken te voeren. Het effectief leren brengen van Slecht nieuws voorkomt voor alle betrokkenen een hoop onnodige schade.  

Doelstelling:

Na afloop van de training:

 • Kent de deelnemer het belang van het effectief en correct brengen van Slecht Nieuws

 • Kent de deelnemer de stadia van het brengen van Slecht Nieuws

 • Heeft de deelnemer ervaringsgewijs en interactief de theorie geoefend

 • Weet de deelnemer de gesprekstechnieken juist in te zetten in relatie tot de stadia

 • Kent de deelnemer zowel de theoretische- als persoonlijke valkuilen en gevolgen hiervan bij het brengen van Slecht Nieuws

 • Weet de deelnemer hoe bij te sturen op mogelijke vergissingen

 

Deze workshop is geschikt voor

 • Alle beroepskrachten die effectief Slecht Nieuws willen leren brengen binnen een professionele context met oog voor de gevoelens en belangen van alle betrokkenen en organisatie.

Deze workshop wordt gegeven door een op dit onderwerp ruim ervaren TrainerActeur. Een trainer-acteur  is een professioneel communicatietrainer en professioneel trainingsacteur- in-1.

 • Aantal groepsleden: maximaal 8.

 • Tijdsduur: 1 dagdeel (4 uur)

Kosten workshop 1 dagdeel ( 4 uur)

€ 595,-  per groep van maximaal 8 personen  

de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917
Agressietraining

Effectief leren reageren op- en handelen bij burgers/cliënten met fysiek intimiderend of agressief gedrag.

Wij zijn ervaren met 2 typen agressietrainingen:

1. Basistraining: Training van vaardigheden voor nog beïnvloedbare agressie.

Doelstelling:

Na afloop van de training:   

 • Herkent de cursist de tekenen van de specifiek (dreigende) agressie en weet deze te de-escaleren

 • Weet de cursist hoe de agressor wel of niet te benaderen, contact te maken en zijn gedrag af te buigen naar een acceptabel niveau

 • Herkent de cursist zijn eigen emoties en heeft handreikingen gekregen deze onder controle te houden

 • Herkent de cursist evt. relevante, cultuurspecifieke aspecten ter ondersteuning van de-escalatie

Deze workshop wordt gegeven door een in agressietrainingen gespecialiseerd  TrainerActeur. Dit is een op dit onderwerp ruim ervaren, professioneel communicatietrainer en professioneel trainingsacteur- in-1.

 • Aantal groepsleden: minimaal 2 - maximaal 8.

 • Tijdsduur: 1 dagdeel (4 uur)

Kosten Basistraining 1 dagdeel ( 4 uur)

€ 595,- per groep van maximaal 8 personen

de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917

 

2. Verdieping : Training van vaardigheden bij nauwelijks- tot niet te beïnvloeden agressie in geval van gijzeling of overval

Doelstelling:

Na afloop van de training:  

 • Herkent de cursist de tekenen van de specifieke intimidatie of agressie bij overval- of gijzelingssituaties

 • Heeft de cursist deze situatie in een gefaseerde simulatie ondergaan en geëvalueerd op belevings- en praktisch niveau

 • Weet de cursist wat tijdens gijzeling of overval wel of niet te doen opdat veiligheid zoveel mogelijk aanwezig blijft en verdere escalatie zoveel mogelijk wordt voorkomen

 • Herkent de cursist zijn eigen emoties in deze situaties, kan deze benoemen, en heeft zonodig praktische handreikingen gekregen deze onder controle te houden

 • Herkent de cursist evt relevante, cultuurspecifieke aspecten ter ondersteuning van de-escalatie

 • Bij bovenstaande trainingen worden fysiek agressieve acties begrensd. De oefening stopt altijd op het moment waarop er op fysiek geweld zou worden overgegaan.

Voor training van fysieke technieken om fysieke agressie te reguleren: neemt u contact met ons op. Wij brengen u dan in contact met specifiek daartoe gekwalificeerde professionals.

Deze workshop wordt gegeven door een in agressietrainingen gespecialiseerd TrainerActeur. Dit is een professioneel communicatietrainer en professioneel trainingsacteur- in-1.

 • Aantal groepsleden: minimaal 2 - maximaal 8.

 • Tijdsduur: 1 dagdeel (4 uur)

Kosten verdiepingstraining:

Wij bieden u graag een offerte

de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917
Leren de-escaleren

Leren de-escalerend op te treden bij diverse escalatiegevoelige gedragingen van mensen op de werkvloer, dusdanig dat voorgenomen professionele acties alsnog kunnen plaatsvinden.

Een werknemer die ontploft omdat hij de verwachte bonus niet krijgt, een cliënt die zich aan de balie steeds meer eisend opstelt, een collega die jou agressief verwijt dat jij in aanmerking komt voor promotie en hij niet…. We hopen dat het zelden voorkomt, maar helaas… Belangrijk is te weten dat een goede reactie hierop enorm veel uitmaakt voor het verloop van deze situaties en de samenwerking in de toekomst.  Het leren benaderen van hoogopgelopen, escalatiegevoelige emotie binnen een professionele context, dat biedt deze workshop.

 

Doelstelling:

Na afloop van de training:

 • Herkennen de deelnemers de gedragingen van anderen die mogelijk kunnen leiden tot escalatie

 • Weten de deelnemers hoog opgelopen emoties effectief te de-escaleren waarna voorgenomen professionele acties doorgang kunnen vinden

 • Hebben de deelnemers ervaringsgewijs en interactief geoefend met deze benaderingstechnieken

 • Kunnen de deelnemers observeren, analyseren en feedback geven waarom een situatie wel of niet effectief is benaderd

 • Herkennen de deelnemers welke invloed hun eigen emoties hebben in deze situaties

 • Kennen de deelnemers het verschil tussen privé- en professionele communicatie

 

. Deze workshop is geschikt voor

 • Alle beroepskrachten die willen voorkomen dat hevige emotie uitloopt op agressie op een zo effectief mogelijke wijze en daarbij recht willen doen aan de betrokkenen en de organisatie

 • Deze workshop wordt gegeven door een TrainerActeur. Dit is een professioneel communicatietrainer en professioneel trainingsacteur- in- 1.

 • Aantal groepsleden: minimaal 2 - maximaal 8.

 • Tijdsduur: 1 dagdeel (4 uur)

 

Deze workshop wordt gegeven door een gespecialiseerd TrainerActeur. Dit is een op dit onderwerp ruim ervaren professioneel communicatietrainer en professioneel trainingsacteur- in-1.

 • Aantal groepsleden: minimaal 2 - maximaal 8.

 • Tijdsduur: 1 dagdeel (4 uur)

Kosten workshop 1 dagdeel ( 4 uur)

€ 595,-  per groep van maximaal 8 personen

 de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917
Presentatie-impact en non-verbaal gedrag

Effectiever en met meer impact presenteren via meer zicht op de persoonlijke non-verbale communicatie.

Al vanaf de lagere school wordt tegenwoordig aandacht besteed aan presenteren. Toch komt men vaak niet toe aan het begeleiden van de belangrijkste factor bij het overbrengen van welke boodschap dan ook: De non-verbale communicatie. Niet alles is maakbaar en het is onmogelijk je non-verbale gedrag voor 100% te beheersen. Toch door het volgen van deze workshop heb je veel meer inzicht in de wijze waarop jij impact wel en niet realiseert en krijg je handreikingen meer zeggingskracht te krijgen bij presentaties.

Na afloop van de workshop:

 • Is de cursist zich bewust van de reikwijdte en impact van alle communicatie buiten woorden om

 • Heeft de cursist zijn bewustzijn vergroot over wat binnen presentaties helpend of ondermijnend is aan de persoonlijke non verbale communicatie

 • Heeft de cursist geoefend met - en gereflecteerd op de huidige presentatievaardigheden

 • Heeft de cursist geoefend met de handreikingen die de persoonlijke presentatievaardigheden versterken

De workshop van 4 uur wordt gegeven door een TrainERacteur die gespecialiseerd is in non-verbale communicatie. Een trainEracteur is een trainer en acteur-in-1.

Deze workshop kan worden aangevraagd als groep. (Minimaal 2, maximaal 8 personen)

 

Kosten workshop 1 dagdeel ( 4 uur)

€ 595,- per groep van maximaal 8 personen 

Ook kan deze workshop worden aangevraagd als persoonlijke coaching of duo-coaching.

de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917


eduact4_meisjeslachen_g.png