Lastige gesprekken met geëmotioneerde mensen/cliënten/collegae verhelderd en geoefend via Transactionele Analyse

Vandaag geoefend, morgen toegepast

Voor alle beroepskrachten.

 

Het komt vaak voor: het communiceren met geëmotioneerde mensen. Dit is soms al moeilijk genoeg, maar het wordt nog lastiger als je hierbij een bericht moet geven, wat mogelijk de harmonie in de relatie verstoren kan.

Het effectief  leren omgaan met dit soort herkenbare situaties bieden wij aan in een 4 uur durende workshop.

Deze workshop belicht zowel een heldere, doeltreffende theorie maar vooral ook  praktijkoefening in het aangaan van deze gesprekken opdat de regie in het gesprek bij de beroepskracht blijft, de emotie niet escaleert en de relatie zo min mogelijk verstoord wordt.

Uitgangspunt is het theoretisch basismodel van Transactionele Analyse, dat zich kenmerkt door de uiterst overzichtelijke wijze waarop posities binnen de communicatie herkend en beïnvloed kunnen worden. Deze theorie wordt direct gerelateerd aan praktijkoefening, waarbij geldt: Wat er vandaag wordt geleerd is morgen te gebruiken! Ook zal het persoonlijk  non-verbaal gedrag van de cursisten aandacht krijgen aangezien dit cruciaal is  voor de mate waarin een gesprek effectief zal verlopen.

Deze workshop is geschikt voor

 • het direct effectiever leren voeren van lastige gesprekken via doeltreffende, heldere inzichten over dynamiek gecombineerd met praktijkoefening
 • alle beroepskrachten die regelmatig puzzelen in de balans tussen het willen bewaren van de harmonie in de relatie naast het ook moeten brengen van lastig en emotionerend nieuws e/o het leren grenzen stellen aan geëmotioneerd gedrag. 
 • Tijdsduur: 1 dagdeel (4 uur)
 • Deze workshop wordt gegeven door een TrainerActeur. Dit is een professioneel communicatietrainer en professioneel trainingsacteur- in- 1.
 • Aantal groepsleden: minimaal 2 -  maximaal 8. ( Deze workshop wordt ook gegeven als individuele coaching, neem hiervoor contact met ons op) 
 • Vertaling op maat naar- en oriëntatie op uw werkpraktijk is vanzelfsprekend.

Kosten workshop 1 dagdeel ( 4 uur)

€495,-   BTW vrij

 

 

Interesse? > InschrijfformulierMotiverende gesprekken in organisaties

Aanboren van intrinsieke motivatie van medewerkers om aan te sluiten bij hun doelen en belangen en versterken van zelfvertrouwen in eigen kunnen

Na afloop van de training:

 • Kent de cursist de psychologische wetmatigheden die motivatie en weerstand veroorzaken
 • Kent de  cursist het verschil tussen weerstand op inhoud en weerstand op relatie en weet daarmee om te gaan
 • Heeft de cursist het belang en de uitdaging ervaren van een oordeelloze grondhouding bij het effectief beïnvloeden van de motivatie van anderen
 • Kent de cursist de basisgesprekstechnieken van motiverende gespreksvoering; hij heeft ermee geoefend en kent hun effect.  
 • Kan de cursist herkennen in welke mate iemand werkelijk gemotiveerd is om stappen te zetten en zijn interventies daarop aanpassen
 • Heeft de cursist geoefend met gesprekstechnieken die motivatie tot veranderen uitlokken en aanwakkeren; met technieken die zelfvertrouwen uitlokken en versterken en met de technieken die terugval in motivatie en gedrag voorkomen of opvangen
 • Heeft de cursist een helder beeld van hoe hij het geleerde op zijn eigen werkplek toe kan passen en uit kan breiden

 
De sollicitant door de ogen van de werkgever

(Ook op te vragen in speciaal programma voor 50+-ers) 

Hoe kom jij als sollicitant over op een potentiële nieuwe werkgever? Online, verbaal, non-verbaal.

Doelstelling:

Na afloop van de training:

 • Is de cursist in staat om zich beter te verplaatsen in een werkgever
 • Heeft de cursist concrete ideeën opgedaan en gereflecteerd m.b.t. houding en gedrag richting een werkgever
 • Krijgt de cursist inzicht in effectieve en niet effectieve communicatie, verbaal en non-verbaal, richting werkgever
 • Heeft de cursist geoefend met effectieve communicatie waardoor:
  • De cursist zich bewust is van de eigen non-verbale krachten en valkuilen in de dynamiek met de werkgever
  • De cursist weet hoe deze dynamiek effectief beïnvloed kan worden
 • Heeft de cursist een andere grondhouding t.a.v. een werkgever ( van “heerser” of “vijand” tot zakenpartner)

 
Communicatie met beperkingen voor leidinggevenden, docenten en begeleiders

Leren communiceren met mensen die moeite hebben in het aangaan van sociale interactie en in het voeren van een gesprek

Gericht op de communicatie met mensen met een sociale beperking, zoals bijvoorbeeld: stoornissen in het autisme-spectrum, mensen met een complexe karakterstructuur of andere psychische problematiek.

Doelstelling:

Na afloop van de training:

 • Is de cursist in staat om de specifieke eigenschappen die behoren bij de desbetreffende beperking te onderkennen
 • Kan de cursist daarbij behorende (non) verbale communicatieve belemmeringen herkennen
 • Is de cursist in staat om adequate gesprekken te voeren die een verhelderende kwaliteitsverbetering in de onderlinge communicatie en daarmee de relatie realiseren
 • Kan de cursist tijdens de gesprekken effectieve- en niet effectieve reacties van de gesprekspartner herkennen en passende gesprekstechnieken toe passen

 
Slechtnieuwsgesprekken

Leren brengen van onomwonden Slecht Nieuws met oog voor ontvanger, organisatie en functioneren in de toekomst.

Doelstelling:

Na afloop van de training:

 • Kent de deelnemer het belang van het effectief en correct brengen van Slecht Nieuws
 • Kent de deelnemer de stadia van het brengen van Slecht Nieuws  
 • Heeft de deelnemer ervaringsgewijs en interactief de theorie geoefend  
 • Weet de deelnemer de gesprekstechnieken juist in te zetten in relatie tot de stadia
 • Kent de deelnemer zowel de theoretische- als persoonlijke valkuilen en gevolgen hiervan bij het brengen van Slecht Nieuws   
 • Weet de deelnemer hoe bij te sturen op mogelijke vergissingen

 
Agressietraining

Effectief leren reageren op- en handelen bij burgers/cliënten met fysiek intimiderend of agressief gedrag.

Wij zijn ervaren met 2 typen agressietrainingen:

1. Basistraining: Training van vaardigheden voor nog beïnvloedbare agressie.

Doelstelling:

Na afloop van de training:   

 • Herkent de cursist de tekenen van de specifiek (dreigende) agressie en weet deze te de-escaleren
 • Weet de cursist hoe de agressor wel of niet te benaderen, contact te maken en zijn gedrag af te buigen naar een acceptabel niveau  
 • Herkent de cursist zijn eigen emoties en heeft handreikingen gekregen deze onder controle te houden
 • Herkent de cursist evt. relevante, cultuurspecifieke aspecten ter ondersteuning van de-escalatie

 

 

2. Verdieping : Training van vaardigheden bij nauwelijks- tot niet te beïnvloeden agressie in geval van gijzeling of overval

Doelstelling:

Na afloop van de training:  

 • Herkent de cursist de tekenen van de specifieke intimidatie of agressie bij overval- of gijzelingssituaties  
 • Heeft de cursist deze situatie in een gefaseerde simulatie ondergaan en geëvalueerd op belevings- en praktisch niveau
 • Weet de cursist wat tijdens gijzeling of overval wel of niet te doen opdat veiligheid zoveel mogelijk aanwezig blijft en verdere escalatie zoveel mogelijk wordt voorkomen
 • Herkent de cursist zijn eigen emoties in deze situaties, kan deze benoemen, en heeft zonodig praktische handreikingen gekregen deze onder controle te houden  
 • Herkent de cursist evt relevante, cultuurspecifieke aspecten ter ondersteuning van de-escalatie

* Bij bovenstaande trainingen worden fysiek agressieve acties begrensd. De oefening stopt altijd op het moment waarop er op fysiek geweld zou worden overgegaan.

Voor training van fysieke technieken om fysieke agressie te reguleren: neemt u contact met ons op. Wij brengen u dan in contact met specifiek daartoe gekwalificeerde professionals.

 
Presentatie-impact en non-verbaal gedrag

Effectiever en met meer impact presenteren via meer zicht op de persoonlijke non-verbale communicatie.

Na afloop van de training:

 • Is de cursist zich bewust van de reikwijdte en impact van alle communicatie buiten woorden om   
 • Heeft de cursist zijn bewustzijn vergroot over wat binnen presentaties helpend of ondermijnend is aan de persoonlijke non verbale communicatie
 • Heeft de cursist geoefend met - en gereflecteerd op de huidige presentatievaardigheden
 • Heeft de cursist geoefend met de handreikingen die de presentatievaardigheden versterken

 


 

 

eduact4_meisjeslachen_g.png