Motiverende gesprekken in organisaties

Aanboren van intrinsieke motivatie van medewerkers om aan te sluiten bij hun doelen en belangen en versterken van zelfvertrouwen in eigen kunnen

Na afloop van de training:

 • Kent de cursist de psychologische wetmatigheden die motivatie en weerstand veroorzaken
 • Kent de  cursist het verschil tussen weerstand op inhoud en weerstand op relatie en weet daarmee om te gaan
 • Heeft de cursist het belang en de uitdaging ervaren van een oordeelloze grondhouding bij het effectief beïnvloeden van de motivatie van anderen
 • Kent de cursist de basisgesprekstechnieken van motiverende gespreksvoering; hij heeft ermee geoefend en kent hun effect.  
 • Kan de cursist herkennen in welke mate iemand werkelijk gemotiveerd is om stappen te zetten en zijn interventies daarop aanpassen
 • Heeft de cursist geoefend met gesprekstechnieken die motivatie tot veranderen uitlokken en aanwakkeren; met technieken die zelfvertrouwen uitlokken en versterken en met de technieken die terugval in motivatie en gedrag voorkomen of opvangen
 • Heeft de cursist een helder beeld van hoe hij het geleerde op zijn eigen werkplek toe kan passen en uit kan breiden

 
De sollicitant door de ogen van de werkgever

(Ook op te vragen in speciaal programma voor 50+-ers) 

 

Hoe kom jij als sollicitant over op een potentiële nieuwe werkgever? Online, verbaal, non-verbaal.

Doelstelling:

Na afloop van de training:

 • Is de cursist in staat om zich beter te verplaatsen in een werkgever
 • Heeft de cursist concrete ideeën opgedaan en gereflecteerd m.b.t. houding en gedrag richting een werkgever
 • Krijgt de cursist inzicht in effectieve en niet effectieve communicatie, verbaal en non-verbaal, richting werkgever
 • Heeft de cursist geoefend met effectieve communicatie waardoor:
  • De cursist zich bewust is van de eigen non-verbale krachten en valkuilen in de dynamiek met de werkgever
  • De cursist weet hoe deze dynamiek effectief beïnvloed kan worden
 • Heeft de cursist een andere grondhouding t.a.v. een werkgever ( van “heerser” of “vijand” tot zakenpartner)

 
Communicatie met beperkingen voor leidinggevenden, docenten en begeleiders

Leren communiceren met mensen die moeite hebben in het aangaan van sociale interactie en in het voeren van een gesprek

Gericht op de communicatie met mensen met een sociale beperking, zoals bijvoorbeeld: stoornissen in het autisme-spectrum, mensen met een complexe karakterstructuur of andere psychische problematiek.

Doelstelling:

Na afloop van de training:

 • Is de cursist in staat om de specifieke eigenschappen die behoren bij de desbetreffende beperking te onderkennen
 • Kan de cursist daarbij behorende (non) verbale communicatieve belemmeringen herkennen
 • Is de cursist in staat om adequate gesprekken te voeren die een verhelderende kwaliteitsverbetering in de onderlinge communicatie en daarmee de relatie realiseren
 • Kan de cursist tijdens de gesprekken effectieve- en niet effectieve reacties van de gesprekspartner herkennen en passende gesprekstechnieken toe passen

 


 
eduact4_meetlint_g.png