Integriteit

Workshop

Integriteit is een heet hangijzer in deze tijd. Want wat is integriteit? Wanneer is een medewerker of een ambtenaar integer en wanneer niet? Wanneer is er sprake van corruptie? Wanneer is het frauduleus gedrag? En wanneer is het gewoon een vriendendienst?

Job en chr Moet toch kunnen.jpg

“… Integriteit is ook maar een mening…”

‘n serieuze workshop met humor

In deze workshop onderzoeken we wat integriteit betekent. Aan de hand van het spelen van een aantal herkenbare scènes door 2 trainer-acteurs mogen de deelnemers zich als regisseur bemoeien met de scènes en dus met de inhoud en het spel van de acteurs. Zo ontstaat er dialoog en discussie over wat integriteit nou eigenlijk is en hoe er mee om te gaan op de werkvloer.

De ervaring laat zien, dat het onderwerp integriteit door de meeste mensen anders ervaren wordt en dat maakt dat deze workshop bij uitstek het middel is om eens goed met elkaar over dit onderwerp in gesprek te gaan.

Na afloop van de workshop weten de deelnemers hoe complex dit onderwerp is, hebben zij ervaringen en meningen met collega's gedeeld en wordt er op de werkvloer bewuster met integriteit om gegaan.

duur: 1,5-3 uur (afhankelijk groepsgrootte)

groepsgrootte: 10-100

Kosten:

Afhankelijk van gewenste tijdsduur, groepsgrootte etc., brengen we graag een offerte voor u uit.

(de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal)

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917
Diversiteit en ongewenst gedrag

Workshop

Diversiteit en ongewenst gedrag binnen een organisatie kan tot grote misverstanden leiden. In deze workshop draait alles om goedbedoeld gedrag met een ongewenste uitkomst. Wat zeg je wel en wat zeg je niet. Wat is het effect van jouw woorden op de ander.

Job en chr Ongew gedrag bij mij op het werk.jpg

“Mag dan helemaal niets meer?”

‘n serieuze workshop met humor

Aan de hand van herkenbare scènes nemen 2 trainer-acteurs u mee in dit thema. De deelnemers van de workshop mogen zich als een regisseur met de inhoud en het spel van de acteurs bemoeien om zo tot een meer gewenste scene te komen. Daarnaast is er ruimte voor gesprek en discussie, als ook humor en hilariteit.

Na afloop van de workshop weten de deelnemers wat diversiteit inhoudt, hoe ongewenst gedrag kan ontstaan en zijn ze zich bewust van hun eigen rol daarin.

Duur 1,5-2,5 uur (afhankelijk grootte groep)

Groepsgrootte 10-100

Kosten:

Afhankelijk van gewenste tijdsduur, groepsgrootte etc., brengen we graag een offerte voor u uit.

(de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal)

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917
Pesten op de werkvloer

Workshop

In deze workshop geven we antwoord op 3 vragen.

1. Wat is pesten?
2. Hoe herken je pesten?
3. Wat kun je aan pesten doen?

job en chr solo zwart achtergr.jpg

“..mensen zijn gewoon snel gekwetst..”

‘n workshop waar ook te lachen valt

Bij pesten op de werkvloer gaat het voornamelijk om 4 rollen: de pester, gepeste, omstanders en de leidinggevende. Aan de hand van het spelen van een aantal herkenbare scènes nemen de trainer-acteurs u mee in dagelijkse werksituaties die met pesten en deze 4 rollen te maken hebben. Vervolgens mogen de deelnemers zich met de scènes bemoeien. Zij regisseren de acteurs in hun spel naar een gewenste situatie. Tijdens de workshop ontstaat vanzelf gesprek en discussie over het onderwerp pesten op de werkvloer.

Naast het spelen van de scènes wordt er aan de hand van theorie uitgelegd hoe pesten werkt en wat je eraan kunt doen.

Na afloop van de workshop weten de deelnemers wat pesten inhoudt, zijn ze zich bewust van hun eigen rol hierin en hebben ze handvatten gekregen om met pesten om te gaan.


Duur 1,5-2,5 uur (afhankelijk van de groepsgrootte)

Groepsgrootte 10-100

Kosten:

Afhankelijk van gewenste tijdsduur, groepsgrootte etc., brengen we graag een offerte voor u uit.

(de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal)

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917
Mobiliteit

Workshop

In een steeds maar veranderende wereld vraagt de arbeidsmarkt andere kwaliteiten van de organisatie en zijn/haar medewerkers. Werknemers en werkgevers moeten investeren in het op peil houden van arbeidsvaardigheden om zo te kunnen veranderen van functie, sector, of zelfs organisatie. Hoe hier mee om te gaan? Wat betekent dit voor de werkplek en de werkinhoud. Hoe blijven mensen gemotiveerd als alles ingrijpend verandert? En wat is de rol van duurzame inzetbaarheid hierin?

In deze workshop nemen 2 trainer-acteurs u, aan de hand van herkenbare situaties, mee in de wereld van arbeidsmobiliteit en wat dat betekent op de werkvloer. De deelnemers mogen zich als regisseur met de inhoud en het spel van de trainer-acteurs bemoeien. Zo ontstaat vanzelf gesprek en discussie over dit onderwerp.

job en chr Hoe zie ik mijn toekomst.jpg

“Laat het los en hou dát vast”

‘n workshop met inhoud en humor

Na afloop van de workshop is duidelijk wat arbeidsmobiliteit op de werkvloer betekent en hebben de deelnemers handvatten gekregen om hiermee om te gaan.


Duur 1,5-3 uur(afhankelijk grootte groep)

Groepsgrootte 10-100


Kosten:

Afhankelijk van gewenste tijdsduur, groepsgrootte etc., brengen we graag een offerte voor u uit.

(de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal)

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917
Motiverende gesprekken in organisaties

Training

Aanboren van intrinsieke motivatie van medewerkers om aan te sluiten bij hun doelen en belangen en versterken van zelfvertrouwen in eigen kunnen

 

Deze training wordt gegeven ism onze samenwerkingspartner

Frank Goijarts | www.forzes.nl

Edu-Act+&+Forzes.png

Samenwerkingspartner in o.a. ontwikkeling leervormen voor de digitale leerweg, trainingsontwikkeling en uitvoering motiverende gespreksvoering, trainingsontwikkeling competentiegericht werken, werkvormen voor verandermanagement.

 

Training

Na afloop van de training:

 • Kent de cursist de psychologische wetmatigheden die motivatie en weerstand veroorzaken

 • Kent de cursist het verschil tussen weerstand op inhoud en weerstand op relatie en weet daarmee om te gaan

 • Heeft de cursist het belang en de uitdaging ervaren van een oordeelloze grondhouding bij het effectief beïnvloeden van de motivatie van anderen

 • Kent de cursist de basisgesprekstechnieken van motiverende gespreksvoering; hij heeft ermee geoefend en kent hun effect.

 • Kan de cursist herkennen in welke mate iemand werkelijk gemotiveerd is om stappen te zetten en zijn interventies daarop aanpassen

 • Heeft de cursist geoefend met gesprekstechnieken die motivatie tot veranderen uitlokken en aanwakkeren; met technieken die zelfvertrouwen uitlokken en versterken en met de technieken die terugval in motivatie en gedrag voorkomen of opvangen

 • Heeft de cursist een helder beeld van hoe hij het geleerde op zijn eigen werkplek toe kan passen en uit kan breiden

Kosten:

Afhankelijk van gewenste tijdsduur, groepsgrootte, leerdoelstelling, doelgroep etc., brengen we graag een offerte voor u uit.

(de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal)

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917
De sollicitant door de ogen van de werkgever

Training

(Ook op te vragen in speciaal programma voor 50+-ers) 

  Deze training wordt gegeven i.s.m. onze samenwerkingspartner

  Margot Ros | www.ros-loopbaan.nl

Logo-ROS-LOOPBAAN.png

 

Samenwerkingspartner in o.a. ontwikkelen van projecten en trainingen met acteurs in het kader van loopbaanontwikkeling50+ , duurzame inzetbaarheid, outplacement(ontslag) en begeleiding naar passend werk bij ziekte.

 

Training

Hoe kom jij als sollicitant over op een potentiële nieuwe werkgever? Online, verbaal, non-verbaal.

Doelstelling:

Na afloop van de training:

 • Is de cursist in staat om zich beter te verplaatsen in een werkgever

 • Heeft de cursist concrete ideeën opgedaan en gereflecteerd m.b.t. houding en gedrag richting een werkgever

 • Krijgt de cursist inzicht in effectieve en niet effectieve communicatie, verbaal en non-verbaal, richting werkgever

 • Heeft de cursist geoefend met effectieve communicatie waardoor:

  • De cursist zich bewust is van de eigen non-verbale krachten en valkuilen in de dynamiek met de werkgever

  • De cursist weet hoe deze dynamiek effectief beïnvloed kan worden

 • Heeft de cursist een andere grondhouding t.a.v. een werkgever ( van “heerser” of “vijand” tot zakenpartner)

Kosten:

Afhankelijk van gewenste tijdsduur, groepsgrootte, leerdoelstelling, doelgroep etc., brengen we graag een offerte voor u uit.

(de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal)

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917
Communicatie met beperkingen voor leidinggevenden, docenten en begeleiders

Training

Leren communiceren met mensen die moeite hebben in het aangaan van sociale interactie en in het voeren van een gesprek

Gericht op de communicatie met mensen met een sociale beperking, zoals bijvoorbeeld: stoornissen in het autisme-spectrum, mensen met een complexe karakterstructuur of andere psychische problematiek.

Doelstelling:

Na afloop van de training:

 • Is de cursist in staat om de specifieke eigenschappen die behoren bij de desbetreffende beperking te onderkennen

 • Kan de cursist daarbij behorende (non) verbale communicatieve belemmeringen herkennen

 • Is de cursist in staat om adequate gesprekken te voeren die een verhelderende kwaliteitsverbetering in de onderlinge communicatie en daarmee de relatie realiseren

 • Kan de cursist tijdens de gesprekken effectieve- en niet effectieve reacties van de gesprekspartner herkennen en passende gesprekstechnieken toe passen

Kosten:

Afhankelijk van gewenste tijdsduur, groepsgrootte, leerdoelstelling, doelgroep etc., brengen we graag een offerte voor u uit.

(de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal)

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917


 
eduact4_meetlint_g.png