Docenten

Het  opleidingsaanbod wordt verzorgd door een  vast  team van  docenten. Allen zijn  professioneel geschoold en ruim ervaren in het werken als trainingsacteur, traineracteur* en docent. Een enkele maal maken we gebruik  van een gastdocent.

Miranda Dros  Hoofd Opleiding en Scholing | Docent | Trainingsacteur | Traineracteur

Miranda Dros

Hoofd Opleiding en Scholing | Docent | Trainingsacteur | Traineracteur

Marijke Westerbeek  Docent | Traineracteur  | Trainingsacteur | Ontwikkelaar en schrijver

Marijke Westerbeek

Docent | Traineracteur  | Trainingsacteur | Ontwikkelaar en schrijver

Lotte Proot  Docent | Trainingsacteur | Film- en TV-acteur | Ontwikkelaar en schrijver

Lotte Proot

Docent | Trainingsacteur | Film- en TV-acteur | Ontwikkelaar en schrijver


Floris van Hall  Docent  |  Traineracteur | Trainingsacteur | Ontwikkelaar en schrijver

Floris van Hall

Docent  |  Traineracteur | Trainingsacteur | Ontwikkelaar en schrijver

Maarten Koot  Docent | Traineracteur | Trainingsacteur

Maarten Koot

Docent | Traineracteur | Trainingsacteur

Gertjan Steenstra  Docent | Traineracteur | Trainingsacteur

Gertjan Steenstra

Docent | Traineracteur | Trainingsacteur


Toon der Kinderen  Docent  | Traineracteur |  Trainingsacteur

Toon der Kinderen

Docent  | Traineracteur |  Trainingsacteur

 
 

* Traineracteur = Trainer die ter plekke interactieve acteervormen implementeert en ook zelf uitvoert tijdens training, opdat dynamiek en ervaringsgewijze deelname wordt vergroot en geïntensiveerd, en het op maat werken bevorderd wordt.