Scholing, trainingen en workshops

Voor Orde- en Wetshandhavers:

 Verhoortechnieken

Leren opbouwen en beheren van een professionele samenwerkingsrelatie ter bevordering van verklaringsbereidheid van verdachten.

Edu-Act is ruim ervaren in het trainen en oefenen van Verhoortechnieken bij Defensie, Douane, Politie, Recherche en Fiod.

Doelstelling:

Na afloop van de training:

 • Kent de cursist de gewenste verhoortechniek (voorheen SVS, nu SOM) voor wat betreft de voorbereiding, stadia, bijbehorende gespreksvaardigheden en evt. toespitsing op diverse doelgroepen
 • Heeft de cursist de afzonderlijke stadia van een verhoor ervaringsgewijs en interactief geoefend met de hierbij relevante gesprekstechnieken   
 • Heeft de cursist zicht gekregen op de eigen emoties en die van de verdachte tijdens het oefenen van het verhoor
 • Herkent de cursist hoe de dynamiek tussen hem en de verdachte gestuurd kan worden
 • Herkent de cursist zijn eigen valkuilen tijdens het verhoor en weet deze effectiever bij te sturen
 • Weet de cursist tunnelvisie en self fulfilling prophecy binnen vraagstelling te voorkomen
 • Weet de cursist het verschil tussen privé- en persoonlijke communicatie en weet dit strategisch in te zetten

Kosten:

Afhankelijk van gewenste tijdsduur, groepsgrootte, leerdoelstelling, doelgroep etc., brengen we graag een offerte voor u uit.
De-escalatietechnieken

Leren de-escalerend op te treden bij diverse escalatiegevoelige gedragingen van burgers/cliënten dusdanig dat voorgenomen professionele acties alsnog kunnen plaatsvinden.

Edu-Act is ruim ervaren in het trainen en oefenen van de-escalatietechnieken bij Douane, Fiod en Politie.

Doelstelling:

Na afloop van de training:

 • Herkennen de deelnemers de gedragingen van burgers/cliënten die mogelijk kunnen leiden tot escalatie
 • Weten de deelnemers deze diverse gedragingen van burgers/cliënten effectief en de-escalerend te benaderen dusdanig dat voorgenomen professionele acties alsnog kunnen plaatsvinden  
 • Hebben de deelnemers ervaringsgewijs en interactief geoefend met deze benaderingstechnieken  
 • Kunnen de deelnemers observeren, analyseren en feedback geven waarom een situatie wel of niet effectief is benaderd  
 • Kunnen de deelnemers hun gedrag per verschillende doelgroep aanpassen  
 • Herkennen de deelnemers welke invloed hun eigen emoties hebben in deze situaties
 • Kennen de deelnemers het verschil tussen privé- en professionele communicatie

Kosten:

Afhankelijk van gewenste tijdsduur, groepsgrootte, leerdoelstelling, doelgroep etc., brengen we graag een offerte voor u uit.
Agressietraining

Effectief leren reageren op- en handelen bij burgers/cliënten met fysiek intimiderend of agressief gedrag.

Ons aanbod bevat 2 typen agressietrainingen:

1. Basistraining: 

    Training van vaardigheden voor nog beïnvloedbare agressie.

Doelstelling:

Na afloop van de training:   

 • Herkent de cursist de tekenen van de specifiek (dreigende) agressie en weet deze te de-escaleren
 • Weet de cursist hoe de agressor wel of niet te benaderen, contact te maken en zijn gedrag af te buigen naar een acceptabel niveau  
 • Herkent de cursist zijn eigen emoties en heeft handreikingen gekregen deze onder controle te houden
 • Herkent de cursist evt. relevante, cultuurspecifieke aspecten ter ondersteuning van de-escalatie

Aantal deelnemers:

Maximaal 12 deelnemers

Kosten:

€595,-   BTW vrij per groep per dagdeel ( 4 uur) BTW-vrij

 

2. Gijzelings-/Overvaltraining:      

Doelstelling:

Na afloop van de training:  

 • Herkent de cursist de tekenen van de specifieke intimidatie of agressie bij overval- of gijzelingssituaties  
 • Heeft de cursist deze situatie in een gefaseerde simulatie ondergaan en geëvalueerd op belevings- en praktisch niveau
 • Weet de cursist wat tijdens gijzeling of overval wel of niet te doen opdat veiligheid zoveel mogelijk aanwezig blijft en verdere escalatie zoveel mogelijk wordt voorkomen
 • Herkent de cursist zijn eigen emoties in deze situaties, kan deze benoemen, en heeft zonodig praktische handreikingen gekregen deze onder controle te houden  
 • Herkent de cursist evt relevante, cultuurspecifieke aspecten ter ondersteuning van de-escalatie

Kosten:

Afhankelijk van gewenste tijdsduur, groepsgrootte, leerdoelstelling, doelgroep etc., brengen we graag een offerte voor u uit.


eduact4_juich_g.png