Practice station: lastig oudergesprek 1 dagdeel

Docenten voeren veel verschillende gesprekken die ieder hun eigen dynamiek hebben. Meestal gaat dit goed, maar soms ook niet.

Voorbeelden zijn o.a. het overbrengen van teleurstellend nieuws bij een veeleisende ouder.  Een andere ouder vindt een advies onacceptabel en zoekt de strijd. Of iemand wil niks horen over het ontoelaatbare gedrag van zijn of haar kind. Wat gebeurt er op zulke momenten? Wat is de beste manier om zo’n gesprek aan te gaan en welke technieken zijn het meest effectief?

Werkwijze:

In kleine groepjes bereidt iedereen een gesprek voor. Elke deelnemer kiest een van de soorten gesprekken waar hij of zij de meeste moeite mee heeft en behandelt een casus uit de eigen praktijk waarvan de afloop onbevredigend was. Elk gespreksonderwerp vindt plaats met een trainer-acteur.

Mogelijke thema’s:

  • Omgaan met mondige(hoogopgeleide) veeleisende ouders
  • 10 minuten gesprek; hoe hou je de regie
  • Omgaan met emotionele ouders
  • Slecht nieuws brengen; tegenvallend schooladvies VO
  • Ander onderwerp op verzoek

Een practice-station behandelt geen algemene gesprekstechnieken maar is nadrukkelijk bedoeld om zoveel mogelijk te oefenen met specifieke gespreksonderwerpen. Dit helpt in het vinden van de juiste toon en houding en vergroot het zelfvertrouwen om ook het meest lastige gesprek te voeren.

Aan het einde van deze interactieve middag heeft iedereen een gesprek gevoerd en feedback en tips gekregen. Bovendien zijn veel andere deelnemers aan het werk gezien.

Als reminder ontvangen alle deelnemers per mail een syllabus met concrete tips en aanwijzingen voor elk gesprek.

Voor grotere groepen kunnen meerdere practice stations met een trainer-acteur ingericht worden.

Kosten: € 450,- per trainer-acteur