< Categorie Onderwijs

Meldcode huiselijk geweld/ kindermishandeling

Voor alle beroepskrachten binnen het onderwijs

Training

1 dagdeel

“Ja, ik zie wel dat Lisa vieze kleren aan heeft en geen eten mee krijgt voor in de pauze. Dat ze stil en teruggetrokken in een hoekje zit sinds drie maanden en ze schrikt van harde geluiden. Ik heb het er al vaak met moeder over gehad, maar het verandert niet. Is er misschien sprake van huiselijk geweld en kindermishandeling?”

Scholen hebben net als hulporganisaties en zelfstandige professionals sinds 1 juli 2013 de plicht om bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling de ‘Meldcode huiselijk geweld/ kindermishandeling’ te gebruiken.

Soms is het lastig om te weten hoe de Meldcode, die uit vijf stappen en verplichte gespreksmomenten bestaat, toe te passen.

Wat mensen vaak weerhoudt om de Meldcode te gebruiken is dat ze kindermishandeling denken te moeten bewijzen om er iets aan te kunnen doen. Echter; een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld begint bij het signaleren ervan.

Welke signalen zijn dat en hoe kun je het beste de 5 stappen van de Meldcode doorlopen. Hoe bespreek je de signalen met de ouders? En wat te doen daarna?

In de training leert Irene Teerink met behulp van een trainingsacteur hoe je de vijf stappen van de Meldcode toepast binnen de school en laat op een interactieve manier zien welke gesprekstechnieken hierbij behulpzaam zijn.

Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een zogenaamd “afwegingskader” in stap vijf van de meldcode.

Ook aan deze nieuwe wettelijke eis zal aandacht worden besteed tijdens de workshop:

Deze training wordt gegeven i.s.m onze samenwerkingspartner Irene Teerink |  LinkedIn | Udjat Training en Coaching

 Udjat

Training en Coaching is specialist in trainingen rondom complexe jeugdvraagstukken.

Gegevens

TRAINING

Aantal groepsleden:
maximaal 8 personen

Kosten voor workshop van 1 dagdeel:
€ 850,- per groep

de prijs is BTW vrij en inclusief lesmateriaal 

eduact4_schommel_g.jpg

Interesse?

Voor informatie en inschrijving