Scholing, trainingen en workshops

Voor onderwijs:
 

 

Het voeren van lastige gesprekken met emotionele ouders/collegae

Voor alle beroepskrachten binnen het onderwijs.

 

Lastige gesprekken met ouders of collegae zijn soms onvermijdelijk. Soms is dit voor te bereiden, soms overvalt het je. 

Of het nu het brengen van een zeer tegenvallend schooladvies is aan een intimiderende ouder, of het geven van kritische feedback aan je overbelaste schoolleider,  het blijkt uit praktijkverhalen dat veel leerkrachten behoefte hebben aan concrete handreikingen om de evt. oplopende emoties te kunnen hanteren,  de samenwerkingsrelatie gezond te houden en de boodschap desalnietemin helder en acceptabel over te kunnen brengen.

Workshop

Deze workshop biedt vooral veel praktijkoefening in het aangaan van lastige  gesprekken met geemotioneerde ouders of collegae.  Afgestemd op wat bij de cursist past en wat deze nodig heeft wordt op interactieve en coachende wijze gewerkt aan dat  de regie in het gesprek bij de leerkracht  blijft, de emotie niet escaleert, het bericht compleet en helder gecommuniceerd wordt en de relatie zo min mogelijk verstoord wordt.

Basis voor de praktijkoefening is het theoretisch basismodel van Transactionele Analyse, dat zich kenmerkt door de uiterst overzichtelijke wijze waarop posities binnen de communicatie herkend en beïnvloed kunnen worden. Deze theorie wordt direct gerelateerd aan praktijkoefening, waarbij geldt: Wat er vandaag wordt geleerd is morgen te gebruiken! Ook zal het persoonlijk  non-verbaal gedrag van de cursisten aandacht krijgen aangezien dit cruciaal is  voor de mate waarin een gesprek effectief zal verlopen.

Deze workshop wordt gegeven door een Trainer-Acteur. Dit is een professioneel communicatietrainer en professioneel trainingsacteur- in-1.

Deze workshop is geschikt voor

het direct effectiever leren voeren van lastige gesprekken via doeltreffende, heldere inzichten over dynamiek, non-verbaal gedrag en emotiebeheer,  gecombineerd met praktijkoefening. 

Tijdsduur:

1 dagdeel (4 uur)

Aantal groepsleden:

maximaal 8

Kosten workshop 1 dagdeel ( 4 uur)

€ 595,-   BTW vrij per groep

de prijs is inclusief lesmateriaal

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917
Training Praten met gescheiden ouders (i.s.m. Udjat Training en Coaching)

tom.jpg
 

Deze training wordt gegeven ism onze samenwerkingpartner

Irene Teerink |  LinkedIn

udjat.jpg

 

Udjat Training en Coaching is specialist in trainingen rondom complexe jeugdvraagstukken.

Samenwerkingspartner in o.a. ontwikkelen van projecten en trainingen, al dan niet met acteurs, over onderwerpen rondom kindermishandeling of complexe scheidingen voor professionals die werken met ouders en kinderen.   

 

Training

2 dagdelen

De ouders van Bob zijn verwikkeld in een complexe scheiding en en bij de overdracht van Bob gaat het er stevig aan toe. Ze schelden en maken ruzie waar hij bij is en thuis praten ze slecht over de andere ouder.  Bob zit er tussenin en het gaat steeds minder goed met hem. Hij zit slecht in zijn vel en ontwikkelt zich minder goed dan verwacht. Je wilt dit bespreken met de ouders van Bob.  Hoe dit aan te pakken?

Doel van de training:

Irene Teerink biedt in deze training inzicht en kennis over het effect van complexe scheidingen op kinderen. Wat zijn de juridische aspecten die een rol spelen bij scheiding,  hoe blijf je als professional buiten het conflict tussen de ouders en zet je de ontwikkeling van het kind centraal? Hoe behoud je de regie en zicht op het uiteindelijke resultaat van het gesprek? 

De volgende vaardigheden komen aan de orde:

  • - Neutraliteit bewaken in een gesprek

  • - Volgen en sturen tijdens een gesprek

  • - Werken met een wisselend perspectief

  • - Zorg durven benoemen over de ontwikkeling van het kind

 

Werkwijze:
Ochtend basistheorie en ’s middags oefenen met 2 professionele trainingsacteurs.

 

Aantal groepsleden:

maximaal 12

Kosten voor training van 2 dagdelen: 

€ 1500,- per groep

de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917Training: Meldcode huiselijk geweld/ kindermishandeling (i.s.m. Udjat Training en Coaching)

hand gr en kl meldcode.jpg
 

Deze training wordt gegeven ism onze samenwerkingspartner

Irene Teerink |  LinkedIn

udjat.jpg

 

Udjat Training en Coaching is specialist in trainingen rondom complexe jeugdvraagstukken.

Samenwerkingspartner in o.a. ontwikkelen van projecten en trainingen, al dan niet met acteurs, over onderwerpen rondom kindermishandeling of complexe scheidingen voor professionals die werken met ouders en kinderen.   

Training1 dagdeel

“Ja, ik zie wel dat Lisa vieze kleren aan heeft en geen eten mee krijgt voor in de pauze. Dat ze stil en teruggetrokken in een hoekje zit sinds drie maanden en ze schrikt van harde geluiden. Ik heb het er al vaak met moeder over gehad, maar het verandert niet. Is er misschien sprake van huiselijk geweld en kindermishandeling?”

Scholen hebben net als hulporganisaties en zelfstandige professionals sinds 1 juli 2013 de plicht om bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling de ‘Meldcode huiselijk geweld/ kindermishandeling’ te gebruiken.

Soms is het lastig om te weten hoe de Meldcode, die uit vijf stappen en verplichte gespreksmomenten bestaat, toe te passen.

Wat mensen vaak weerhoudt om de Meldcode te gebruiken is dat ze kindermishandeling denken te moeten bewijzen om er iets aan te kunnen doen. Echter; een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld begint bij het signaleren ervan.

Welke signalen zijn dat en hoe kun je het beste de 5 stappen van de Meldcode doorlopen. Hoe bespreek je de signalen met de ouders? En wat te doen daarna?

In de training leert Irene Teerink met behulp van een trainingsacteur hoe je de vijf stappen van de Meldcode toepast binnen de school en laat op een interactieve manier zien welke gesprekstechnieken hierbij behulpzaam zijn.

Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een zogenaamd “afwegingskader” in stap vijf van de meldcode.

Ook aan deze nieuwe wettelijke eis zal aandacht worden besteed tijdens de workshop, volg hiervoor de link:

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Meldcode-en-signaleren-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld.pdf

Aantal groepsleden:

maximaal 8 personen

Kosten voor workshop van 1 dagdeel: 

€ 850,- per groep

de prijs is BTWvrij en inclusief lesmateriaal


Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917
Sexting en pesten

1 dagdeel

Op veel scholen is sexting en pesten in toenemende mate aan de hand.  Leerlingen die bewust of onbewust schade aanrichten door sexueel getinte foto’s van mede-leerlingen, die privé zijn ontvangen, openbaar te maken en op school digitaal te verspreiden.

Hoe gaan we daar mee om? Hoe bespreken we dit met leerlingen? Met ouders? Is het wel de taak van school om er iets mee te doen? En zo ja, hoe dan en in welke volgorde?

Edu-act heeft in de vorm van een regieprofiel  hiervoor een speciale interactieve workshop ontwikkeld en samengesteld.

Het regieprofiel  is een simpele maar zeer doeltreffende manier om deelnemers op een actieve manier na te laten denken over actuele problemen zoals sexting en pesten. Op basis van praktijkervaringen brengt het op een lichtvoetige, maar serieuze manier, een inspirerende discussie op gang.

Werkwijze:

In het regieprofiel wordt een scène voor een groep deelnemers in circa 10 à 15 minuten gespeeld. Vervolgens wordt de scène nog een keer gespeeld en kunnen deelnemers op ieder moment ingrijpen door het geven van praktische aanwijzingen aan een van de rollen. De aanwijzingen worden meteen gespeeld en men ziet onmiddellijk welk effect dit heeft.

De ervaring is dat docenten hier erg enthousiast over zijn omdat het over herkenbare situaties uit de praktijk gaat. Het is laagdrempelig (men hoeft niet zelf op het podium te komen), leerzaam (het is direct zichtbaar wat wel en wat niet werkt), inspirerend (je hoort hoe andere collega’s met dit thema omgaan).

 

Deze workshop wordt gegeven door een Trainer-Acteur. Dit is een professioneel communicatietrainer en professioneel trainingsacteur- in-1.

Aantal groepsleden:

maximaal 8 personen

Kosten workshop 1 dagdeel ( 4 uur):

€ 795,-  BTW-vrij

de prijs is inclusief lesmateriaal

Interesse?

Voor informatie en inschrijving mail naar:

info@edu-act.nl

of bel 020 - 684 65 20 of 020 48 84 917
 

Onderwijs

Docenten voeren allerlei soorten gesprekken in tal van verschillende situaties. Elk gesprek vereist weer andere technieken en vaardigheden. Van adviesgesprek tot een 10-minuten gesprek, of een slecht nieuws gesprek. Ze krijgen steeds meer te maken met mondige ouders of ingewikkelde thuissituaties en maken zich soms zorgen over de ontwikkeling van kinderen. Er is vaak twijfel over of en hoe dat te bespreken met ouders. Ook collegiaal overleg waarin men elkaar feedback geeft leidt regelmatig tot gevoelens van ongemak.

Op verzoek van een aantal scholen biedt Edu-act verschillende  trainingen en workshops aan om de kwaliteit en uitkomsten van deze gesprekken te verbeteren. 

Alle kosten zijn inclusief telefonisch voorgesprek, voorbereiding en reiskosten.

Data worden in overleg vastgesteld en kunnen plaatsvinden in onze trainingsruimte in Amsterdam of bij u op school.

 

eduact4_traprennen_g.png