Scholing, trainingen en workshops

Voor onderwijs:Practice station: lastig oudergesprek

 

1 dagdeel

Voor grotere groepen

Docenten voeren veel verschillende gesprekken die ieder hun eigen dynamiek hebben. Meestal gaat dit goed, maar soms ook niet. Voorbeelden zijn o.a. het overbrengen van teleurstellend nieuws bij een veeleisende ouder. Of het in goede banen leiden van een ouder die in zijn taalgebruik als intimiderend wordt ervaren etc. Wat is de beste manier om zo’n gesprek aan te gaan en welke houding is het meest effectief?

In de dynamische werkvorm van Practice stations is het principe dat er meerdere “stations” zijn waar er geoefend wordt. Ieder station  heeft een eigen en  vast thema als onderwerp, en heeft tevens een eigen vaste TrainERacteur.  De hoeveelheid stations-met-thema’s per station worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

Groepen cursisten rouleren langs al deze stations en via een vooraf bepaalde verdeelsleutel zal per station een aantal cursisten hun casus spelen.

Het dynamische aan deze werkvorm is:.

·         Cursisten ontvangen vooraf een syllabus met theorie. Dit versnelt het leerproces ter plekke, voorkomt                     radend zoeken en de effectieve weg kan meteen geoefend worden.

·         De casu zijn vooraf door alle partijen goed voorbereid, er kan meteen begonnen worden.

·         Er wordt een strakke regie gevoerd, met strakke tijdsplanning.

·         Het gesprek binnen de casu start op het “pijnpunt”, dus geen lange inleidende bewegingen en                                         vermijdingsgedrag.

·         Feedback wordt door kijkende cursisten na ieder rollenspel kort gegeven met post its met 1 tip en 1 top.                 De TrainEracteur geeft  uitgebreide feedback, evengoed toegespitst en binnen de strakke                                                tijdsplanning

·         Tijdens een dagdeel rouleren hebben de cursisten meerdere themaas zien spelen of zelf gespeeld binnen de            casu, hebben diverse typen van aanpak gezien en op hun effectiviteit kunnen beoordelen.

·         Het strakke tijdsschema en het rouleren naar steeds nieuwe stations met nieuwe thema’s houdt de groep                energiek, betrokken en verrast.

Voor de  Practice Stations valt te denken aan bijv. de volgende thema's:

  •        Omgaan met mondige(hoogopgeleide) veeleisende ouders
  •       10 minuten gesprek; hoe hou je de regie
  •       De-escaleren van stijgende emotie van de ouder  tijdens een gesprek
  •       Slecht nieuws brengen; tegenvallend schooladvies VO
  •      Etc., naar wens aanvullen

In de Practice-stations worden bij voorkeur geen gesprekstechnieken behandeld maar gaat het met name om veel praktisch te oefenen. Vooral de terugkoppeling van de trainER-acteur helpt enorm in het hanteren van de juiste toon en houding, toegepitst op wat bij de cursist passen kan. Dit bevordert de kunde, vindingrijkheid en daarmee het zelfvertrouwen om ook de meest lastige gesprekken te voeren.

Hoe groter de groepen des te meer practice stations met een trainer-acteur ingericht kunnen worden.

 

Kosten: € 450,- per trainer-acteur


Transactionele Analyse bij lastige gesprekken met emotionele ouders/collegae

Voor alle beroepskrachten binnen het onderwijs.

 

Lastige gesprekken met ouders of collegae zijn soms onvermijdelijk. Soms is dit voor te bereiden, soms overvalt het je.

Het effectief leren omgaan met dit soort herkenbare situaties, het geven van het lastige bericht aan een geëmotioneerde ouder of collega wordt enorm veel helderder na korte kennismaking met  Transactionele Analyse. De eenvoud en directe toepasbaarheid van dit model dat de dynamiek tussen de onderwijskrachten en degenen met wie zij een lastig gesprek voeren direct inzichtelijk maakt,  bieden wij aan in deze workshop.

Workshop

Deze workshop biedt vooral veel praktijkoefening in het aangaan van deze gesprekken opdat de regie in het gesprek bij de beroepskracht blijft, de emotie niet escaleert en de relatie zo min mogelijk verstoord wordt.

Deze praktijkoefening wordt ondersteund door het theoretisch basismodel van Transactionele Analyse, dat zich kenmerkt door de uiterst overzichtelijke wijze waarop dynamiek binnen communicatie zichtbaar wordt gemaakt.  Dit basismodel is zo werkbaar dat  geldt: Wat er vandaag wordt geleerd is morgen te gebruiken! Ook zal het persoonlijk  non-verbaal gedrag van de cursistenaandacht krijgen aangezien dit cruciaal is voor de mate waarin een gesprek effectief zal verlopen.

Deze workshop wordt gegeven door een TrainerActeur. Dit is een professioneel communicatietrainer en professioneel trainingsacteur- in-

Deze workshop is geschikt voor

het direct effectiever leren voeren van lastige gesprekken via doeltreffende, heldere inzichten over dynamiek gecombineerd met praktijkoefening. 

Tijdsduur:

1 dagdeel (4 uur)

Aantal groepsleden:

minimaal 2 -  maximaal 8

Kosten workshop 1 dagdeel ( 4 uur)

€495,-   BTW vrij

> Inschrijfformulier

 
Training: Aanspreken & Uitspreken: Collegiaal feedback geven & ontvangen.

1 dagdeel

Aanspreken en Uitspreken. Hoe gaat dat met behoud van relatie en verbetering van de samenwerking?

Het is verleidelijk om een feedbackgesprek met een collega uit de weg te gaan uit angst de relatie te verstoren of voor uit angst voor het oproepen van  spanningen binnen het team. Toch is het veel beter dit gesprek wel aan te gaan want uitstel leidt tot afstel en uiteindelijk tot nog meer gevoelens van onvrede.

In dit dagdeel worden in een groep van maximaal 8 deelnemers samen met een trainer-acteur de regels van feedback behandeld. Het gaat hierbij niet alleen om het geven maar ook over het ontvangen van feedback. Er worden handvatten maar  vooral veel praktische oefeningen geboden in het voeren van feedbackgesprekken met aandacht en bewustzijn van wederzijdse intenties.

De trainer die tevens geschoold is als professioneel trainingsacteur zet  tegenrollen levensecht neer en coacht ter plekke de cursist via interactieve werkvormen naar een effectieve wijze van feedback geven of ontvangen. Tips, overdenkingen, uitprobeersels van cursisten  worden ter plekke uitgeprobeerd en getoetst of het resultaat dat wordt beoogd dichterbij komt.            

Kosten: € 450,- per groep.
Sexting en pesten

1 dagdeel

Op veel scholen is sexting en pesten in toenemende mate aan de hand.  Leerlingen die bewust of onbewust schade aanrichten door sexueel getinte foto’s van mede-leerlingen, die privé zijn ontvangen, openbaar te maken en op school digitaal te verspreiden.

Hoe gaan we daar mee om? Hoe bespreken we dit met leerlingen? Met ouders? Is het wel de taak van school om er iets mee te doen? En zo ja, hoe dan en in welke volgorde?

Edu-act heeft in de vorm van een regieprofiel  hiervoor een speciale interactieve workshop ontwikkeld en samengesteld.

Het regieprofiel  is een simpele maar zeer doeltreffende manier om deelnemers op een actieve manier na te laten denken over actuele problemen zoals sexting en pesten. Op basis van praktijkervaringen brengt het op een lichtvoetige, maar serieuze manier, een inspirerende discussie op gang.

Werkwijze:

In het regieprofiel wordt een scène voor een groep deelnemers in circa 10 à 15 minuten gespeeld. Vervolgens wordt de scène nog een keer gespeeld en kunnen deelnemers op ieder moment ingrijpen door het geven van praktische aanwijzingen aan een van de rollen. De aanwijzingen worden meteen gespeeld en men ziet onmiddellijk welk effect dit heeft.

De ervaring is dat docenten hier erg enthousiast over zijn omdat het over herkenbare situaties uit de praktijk gaat. Het is laagdrempelig (men hoeft niet zelf op het podium te komen), leerzaam (het is direct zichtbaar wat wel en wat niet werkt), inspirerend (je hoort hoe andere collega’s met dit thema omgaan).

Kosten: €795,-
Training Praten met gescheiden ouders (i.s.m. Udjat Training en Coaching)

2 dagdelen

De ouders van Bob zijn verwikkeld in een complexe scheiding en en bij de overdracht van Bob gaat het er stevig aan toe. Ze schelden en maken ruzie waar hij bij is en thuis praten ze slecht over de andere ouder.  Bob zit er tussenin en het gaat steeds minder goed met hem. Hij zit slecht in zijn vel en ontwikkelt zich minder goed dan verwacht. Je wilt dit bespreken met de ouders van Bob.  Hoe dit aan te pakken?

Doel van de training:

Irene Teerink biedt in deze training inzicht en kennis over het effect van complexe scheidingen op kinderen. Wat zijn de juridische aspecten die een rol spelen bij scheiding,  hoe blijf je als professional buiten het conflict tussen de ouders en zet je de ontwikkeling van het kind centraal? Hoe behoud je de regie en zicht op het uiteindelijke resultaat van het gesprek? 

De volgende vaardigheden komen aan de orde:

  • - Neutraliteit bewaken in een gesprek
  • - Volgen en sturen tijdens een gesprek
  • - Werken met een wisselend perspectief
  • - Zorg durven benoemen over de ontwikkeling van het kind

 

Werkwijze:
Ochtend basistheorie en ’s middags oefenen met 2 professionele trainingsacteurs.

 

Kosten: € 1500,- Training: Meldcode huiselijk geweld/ kindermishandeling (i.s.m. Udjat Training en Coaching)

1 dagdeel

“Ja, ik zie wel dat Lisa vieze kleren aan heeft en geen eten mee krijgt voor in de pauze. Dat ze stil en teruggetrokken in een hoekje zit sinds drie maanden en ze schrikt van harde geluiden. Ik heb het er al vaak met moeder over gehad, maar het verandert niet. Is er misschien sprake van huiselijk geweld en kindermishandeling?”

Scholen hebben net als hulporganisaties en zelfstandige professionals sinds 1 juli 2013 de plicht om bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling de ‘Meldcode huiselijk geweld/ kindermishandeling’ te gebruiken.

Soms is het lastig om te weten hoe de Meldcode, die uit vijf stappen en verplichte gespreksmomenten bestaat, toe te passen.

Wat mensen vaak weerhoudt om de Meldcode te gebruiken is dat ze kindermishandeling denken te moeten bewijzen om er iets aan te kunnen doen. Echter; een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld begint bij het signaleren ervan.

Welke signalen zijn dat en hoe kun je het beste de 5 stappen van de Meldcode doorlopen. Hoe bespreek je de signalen met de ouders? En wat te doen daarna?

In de training leert Irene Teerink met behulp van een trainingsacteur hoe je de vijf stappen van de Meldcode toepast binnen de school en laat op een interactieve manier zien welke gesprekstechnieken hierbij behulpzaam zijn.

Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een zogenaamd “afwegingskader” in stap vijf van de meldcode.

Ook aan deze nieuwe wettelijke eis zal aandacht worden besteed tijdens de workshop, volg hiervoor de link:

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Meldcode-en-signaleren-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld.pdf

Kosten: € 850,-


 

Onderwijs

Docenten voeren allerlei soorten gesprekken in tal van verschillende situaties. Elk gesprek vereist weer andere technieken en vaardigheden. Van adviesgesprek tot een 10-minuten gesprek, of een slecht nieuws gesprek. Ze krijgen steeds meer te maken met mondige ouders of ingewikkelde thuissituaties en maken zich soms zorgen over de ontwikkeling van kinderen. Er is vaak twijfel over of en hoe dat te bespreken met ouders. Ook collegiaal overleg waarin men elkaar feedback geeft leidt regelmatig tot gevoelens van ongemak.

Op verzoek van een aantal scholen biedt Edu-act verschillende  trainingen en workshops aan om de kwaliteit en uitkomsten van deze gesprekken te verbeteren. 

Alle kosten zijn inclusief telefonisch voorgesprek, voorbereiding en reiskosten.

Data worden in overleg vastgesteld en kunnen plaatsvinden in onze trainingsruimte in Amsterdam of bij u op school.

 

eduact4_traprennen_g.png