Training: Meldcode huiselijk geweld/ kindermishandeling (i.s.m. Udjat Training en Coaching) 1 dagdeel

“Ja, ik zie wel dat Lisa vieze kleren aanheeft en geen eten mee krijgt voor in de pauze. Dat ze stil en teruggetrokken in een hoekje zit sinds drie maanden en ze schrikt van harde geluiden. Ik heb het er al vaak met moeder over gehad, maar het verandert niet. Is er misschien sprake van huiselijk geweld en kindermishandeling?”

Scholen hebben net als hulporganisaties en zelfstandige professionals sinds 1 juli 2013 de plicht om bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling de ‘Meldcode huiselijk geweld/ kindermishandeling’ te gebruiken.

Soms is het lastig om te weten hoe de Meldcode, die uit vijf stappen en verplichte gespreksmomenten bestaat, toe te passen.

Wat mensen vaak weerhoudt om de Meldcode te gebruiken is dat ze kindermishandeling denken te moeten bewijzen om er iets aan te kunnen doen. Echter; een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld begint bij het signaleren ervan.

Welke signalen zijn dat en hoe kun je het beste de 5 stappen van de Meldcode doorlopen. Hoe bespreek je de signalen met de ouders? En wat te doen daarna?

In de training leert Irene Teerink met behulp van een trainingsacteur hoe je de vijf stappen van de Meldcode toepast binnen de school en laat op een interactieve manier zien welke gesprekstechnieken hierbij behulpzaam zijn.

 

Kosten: € 850,-