< Categorie Zorg

Teamdag: Praten met ouders in een complexe scheiding

Voor organisaties die hun team bekwamer en vaardiger willen maken in gesprekken met ouders die zich in een scheiding met veel strijd bevinden


Training

Deze dag biedt professionals handvatten voor moeilijke gesprekken met ouders in een complexe scheiding.
We beginnen deze dag met een demonstratie door acteurs van een casus die de verschillende perspectieven van vader, moeder en kinderen zichtbaar maakt. Hierin wordt direct getoond wat er bij ieder in het systeem speelt en welke invloed dit op elkaar heeft.

Professionals gaan daarna in subgroepen in een simulatie de verschillende gezinsleden (acteurs in de rol van ouders en/of pubers) ontmoeten. In deze ontmoeting worden zij door ‘de gezinsleden’ uitgedaagd om verschillende gespreksonderdelen te oefenen. Zo worden de professionals in een veilige geënsceneerde omgeving, beter in het toepassen van verschillende gespreksvaardigheden die bruikbaar zijn bij complexe scheidingen.

 

Wat wordt geoefend?

De eerste fase in een gesprek:

 • Doel van het gesprek vaststellen met gezinsleden.

 • Het maken van een agenda.

 • Het maken van (gedrags)afspraken die gelden tijdens het gesprek.


Neutraal herformuleren en verbindend samenvatten:

 • Zelf het goede voorbeeld geven als professional door bovengenoemde technieken toe te passen.

 • Luisteren tussen de regels van de ‘strijdtaal’ van ouders door, naar hun diepere verlangens en waarden.

 • Dit zo formuleren dat beide ouders deze kunnen horen van en over elkaar.


Het geven van psycho- educatie aan ouders of jongeren:

 • Psycho-educatie geven zodat ouders/ jongeren ook werkelijk naar de inhoud kunnen luisteren.

 • Ontwikkelingstaken van kinderen benoemen passend bij de leeftijd van betreffende kind(eren) in het gezin.

 • Uitleggen welke opvoedingstaken die hierbij horen ouders op dit moment laten liggen.

 • Schetsen welke ontwikkelingsbedreigingen hier doorspelen.


Het benoemen van een zorg om de kinderen.

 • Het formuleren van een (professionele) zorg om de kinderen.

 • In kleine stappen dit uitleggen zodat ouder(s) aangehaakt blijven en zelf intrinsiek gemotiveerd raken om hun gedrag te veranderen.

 • Een gesprek met een jongere ( 12 +).

 • Een stem geven aan een kind met daarbij aandacht voor loyaliteit, de plek van het kind en de ordening in een gezin. Zodat iedereen ingesloten kan blijven in het systeem


Opzet van de teamdag:

Deze hele dag is maatwerk!

Afhankelijk van de vragen de mogelijkheden van de opdrachtgever, zijn er één trainer en twee tot vijf acteurs aanwezig op deze dag. Deze dag is geschikt om kleine maar ook grote teams in 1 dag met elkaar te laten werken. U kunt denken aan teams van 12 tot ongeveer 60 professionals.


Deze training wordt gegeven i.s.m. Irene Teerink  |  LinkedIn | Udjat trainingen en coaching

Udjat

Samenwerkingspartner in o.a. ontwikkelen van projecten en trainingen, al dan niet met acteurs, over onderwerpen rondom kindermishandeling of complexe scheidingen voor professionals die werken met ouders en kinderen.   

Gegevens

TRAINING

Tijdsduur:
1 dag

Aantal groepsleden:
geschikt voor grote en kleine groepen

Kosten workshop 1 dag:
afhankelijk van groepsgrootte en overige specifieke wensen brengen we graag een offerte voor u uit

de prijs is BTW-vrij en inclusief lesmateriaal 

eduact4_meisjeslachen_g.png

Interesse?

Voor informatie en inschrijving